Priser

Ydelse Pris
Kørekortattest 550 kr.
Kørekortattest over 75 år 550 kr.
Sikkerhedssele, fri for brug 550 kr.
Styrthjelm, fri for brug 550 kr.
Privat telefonkonsultation (gr. 2 patinter) 150 kr.
Privat konsultation (gr. 2 patienter) 350 kr.
Privat telefonkonsultation 150 kr.
Privat konsultation 350 kr.
Influenzavaccine og konsultation 250 kr.
Vaccinehonorar VOKSNE 300 kr.
Vaccinehonorar BØRN 150 kr.
Lægeerklæring til handicapskilt 500 kr.
Lægeerklæring til fritagelse af f.eks. idræt 500 kr.
Frihåndsattest v. uarbejdsdygtighed 500 kr.
Sygemelding 500 kr.
Frihåndsattest v. uarbejdsdygtighed STUDERENDE 250 kr.
Sygemelding STUDERENDE 250 kr.

Udeblivelser

Ved udeblivelse til motorattest vil der blive opkrævet et honorar på kr. 500. Der kan ikke bestilles ny tid før dette honorar er betalt.

Ved udeblivelse til øvrige attester vil der blive opkrævet et honorar på attestens fulde pris. Der kan ikke bestilles ny tid før dette honorar er betalt

Øvrigt

Der findes en lang række andre privathonorarer for lægeerklæring og attester.
Spørg hos sekretæren om disse priser.

Attester, hvor priserne er fastsatte af andre end alles Lægehus, kan findes her.
Staten pålagde pr. d. 1. april 2005 moms på lægeerklæringer og lægeattester. Momsen er 25%.