Personale


Konsultationssygeplejerske: Ann Kjærsgaard Olesen

 


Konsultationssygeplejerske: Gitte Gaardboe West

 


Konsultationssygeplejerske: Lise Stadel Vinther

 


Konsultationssygeplejerske: Malene Olesen

 

Konsultationssygeplejerske: Mette Dinesen 

 

Konsultationssygeplejerske: Rikke Jensen

 


Konsultationssygeplejerske: Anja Madsen

 


Konsultationssygeplejerske/teamleder: Heidi Karlsen

 


SSA: Heidi Meyer

 


Bioanalytiker: Joan Jakobsen

 


Lægesekretær: Ditte Wie Nielsen

 


Lægesekretær: Mette Rønn

Praksisleder: Heidi Jensen

Heidi varetager den daglige drift af klinikken. I tæt samarbejde med det øvrige personale bidrager vi til god og kompetent service af alle vores patienter.
Vi har som vores primære mål, at sikre kontinuitet og sammenhæng i vores patientforløb. Derfor varetages dit forløb hos os, primært af faste og kompetente sygeplejersker. De fungerer som tovholder og bindeled mellem dig og lægen. Du vil naturligvis møde lægen, når der er behov for det.