Personale


Konsultationssygeplejerske: Ann 

 


Konsultationssygeplejerske: Gitte


Konsultationssygeplejerske: Lise 

 


Konsultationssygeplejerske: Malene 

 

Konsultationssygeplejerske: Mette 

 

Konsultationssygeplejerske: Rikke


Konsultationssygeplejerske: Anja 

 


Konsultationssygeplejerske/teamleder: Heidi 

 


SSA: Heidi 

 


Bioanalytiker: Joan 

 


Lægesekretær: Ditte 

Lægesekretær: Mette 

Praksisleder: Heidi 

Heidi varetager den daglige drift af klinikken. I tæt samarbejde med det øvrige personale bidrager vi til god og kompetent service af alle vores patienter.
Vi har som vores primære mål, at sikre kontinuitet og sammenhæng i vores patientforløb. Derfor varetages dit forløb hos os, primært af faste og kompetente sygeplejersker. De fungerer som tovholder og bindeled mellem dig og lægen. Du vil naturligvis møde lægen, når der er behov for det.