Mulighedserklæring

Hvordan udfyldes mulighedserklæringen?

Arbejdsgiver og lønmodtager skal sammen udfylde mulighedserklæringens side ét. Det første er en beskrivelse af medarbejderens funktionsnedsættelse. Det vil sige, hvad medarbejderen ikke længere kan som følge af sygdommen – for eksempel, at medarbejderen ikke kan sidde ned i længere tid, eller at han har behov for pauser i løbet af dagen. Det andet er en beskrivelse af de påvirkede jobfunktioner – for eksempel at medarbejderen ikke kan betjene kunder eller fylde op på lageret, så længe han er syg. Det tredje er parternes fælles forslag til ændringer i arbejdsfunktioner – for eksempel, at medarbejderen går på nedsat tid, at fysiske arbejdsfunktioner erstattes af admini­stra­tive eller noget helt tredje. Det kan for eksempel være, at medarbejderen får stillet hjælpemidler til rådighed. Hvis det aftales, at den sygemeldte skal på nedsat tid, skal det dog godkendes af kommunens jobcenter, hvis retten til sygedagpenge eller refusion for sygedagpenge skal bevares.

Er der usikkerhed om, hvilke ændringer der skal til, kan parterne bede lægen om at vurdere arbejdssituationen, uden at parterne selv er kommet med forslag til ændrede arbejdsfunktioner.

Når side ét er udfyldt, tager medarbejderen erklæringen med til lægen. Lægen foretager en lægefaglig vurdering af, om parternes aftale er forsvarlig – om den syge kan overkomme det aftalte. Hvis lægen vurderer, at den sygemeldte kan overkomme mere eller mindre end det aftalte, anfører lægen dette.

Arbejdsgiveren betaler kr. 750,00 for udfyldelse af mulighedserklæringen og kan kræve at få erklæringen retur med lægens vurdering inden for en rimelig tidsfrist – det vil sige inden for 14 dage.

Ved konsultationen bedes patienten medbringe arbejdsgivers EAN-nummer.