Søfartsattester

Kære patienter

Her i alles Lægehus Hirtshals kan du få lavet søfartsattester af søfartslæge Lars Breuning hver tirsdag mellem kl. 9-15.

Som arbejdende ombord på danske skibe skal du regelmæssigt gennemgå en lægeundersøgelse, hvor du skal erklæres egnet til skibstjeneste. Vi anbefaler at du aftaler en tid med vores søfartslæge i god tid og medbringer gyldig legitimation og sundhedsbevis.

Søfartsattester vil kun blive udstedt til søfarende og fiskere som bliver erklæret som egnet skibstjeneste af søfartslægen.

Det er kun søfartslæger som er godkendt af Søfartsstyrelsen, som kan udføre lægeundersøgelser af søfarende og fiskere.

Læs mere om søfartsattester her.